TRANSFORMÁTORY SMIT ZVLÁŠŤ VYSOKÝCH VÝKONOV

   Firma SMIT patrí od jesene r. 2000 do skupiny SGB. Týmto sa škála výkonov a napätia transformátorov skupiny SGB stala kompletnou. Do tejto doby sme Vám neboli schopní ponúknuť transformátory o výkonoch nad 160 MVA a napätím nad 220 kV. Toto je práve oblasť produkcie firmy SMIT, pričom výkon a napätie je tu obmedzené len potrebou trhu, tzm. 1000 MVA, 750 kV.

   Firma SMIT bola založená v roku 1913 a sídli vo východno-holandskom meste Nijmegen, ktoré má po rieke Rýn priame spojenie s prístavom Rotterdam, čo umožňuje transport prostredníctvom lodnej dopravy.