SKÚŠKY

Moderná skúšobňa – záruka bezporuchovosti a dlhej životnosti.

   V roku 1991 bola v areály SGB Regensburg uvedená do prevádzky jedna z najmodernejších skúšobných hál v Európe.

Vybavenie skúšobnej haly

Výkon klimatizácie: 400 kW
Rázové napätie: 1600 kV / 80 kJ
Priložené napätie: 600 kV / 300 kVA / 50 Hz / 1 min
Menič kmitočtov: 480 V /1084 A / 900 kVA / 60 Hz
Tónový kmitočet: 83,33 – 350 Hz
Napájanie pre železnice: 15 kV / 20 A / 16,67 Hz
Sieťové napájanie: 20 kV / 25 A 50 Hz
Kompenzácia: 30,6 MVAr max
Max. trvalé skúšobné napätie: 56 kV
Max. trvalý skúšobný prúd: 3500 A

Skúšky

Kusové
Zvláštne
Typové

Je možné skúšky robiť na troch miestach súčastne.