KVALITA A NORMY

   Náš rozum a skúsenosti sú predpokladom k tomu aby sme dosiahli prevádzkové istoty a dlhú životnosť. K tomu garantujeme stálu kontrolu vo vysokom štandarde kvality:

  • Antikoróznu úpravu volíme tak, aby zodpovedala miestu inštalácie a prevádzkovým podmienkam. Tým garantujeme dlhodobú bezúdržbovosť.
  • Podľa požiadavky zákazníka optimalizujeme Po, Pk a hluk.
  • Taktiež aj vybavenie a rozmery.
  • Pri konštrukcii nádoby konzervátora, radiátorov, priechodiek zohľadňujeme transport, podmienky inštalácie a ďalšie predpisy.
  • Jadra, vinutie, výkonový vypínač a nosné sťahovacie konštrukcie podliehajú pri prevádzke transformátorov enormnému zaťaženiu. Je preto dôležité, aby všetky diely do seba zapadali. S pomocou špeciálnych výpočtových programov môžeme všetky použité diely presne navrhnúť.
Foto - Výkonový transformátor