TRANSFORMÁTORY PRE FVE

   Fotovoltika je novým, veľmi rýchle sa rozvíjajúcim oborom, ako vo svete, v Európe, tak aj v Slovenskej republike. Tak ako sa prirodzene snažíme, napr. znižovať spotrebu auta, tak sa prirodzene snažíme vyrábať elektrickú energiu s najväčšou možnou účinnosťou. Preto si vyberáme, tie najlepšie solárne panely, meniče ktoré majú najlepšiu účinnosť a pod.

   Aj samotný transformátor spotrebuje časť energie pre svoju vlastnú prevádzku a tá je vyžarovaná do okolia v podobe tepla. Delíme ju štandardne na dve hodnoty. Straty naprázdno (P0) a straty nakrátko (Pk). Tieto straty má každý transformátor, a každý transformátor ich môže mať v inej veľkosti. Ovplyvňuje ich kvalita použitého materiálu (transformátorové plechy a pod.) a úroveň výroby daného výrobcu.

   Aj my sa snažíme nezaspať a ponúknuť Vám, našim zákazníkom to najlepšie. Vyvinuli sme preto novú radu transformátorov, ktorú sme nazvali DOTXL. Je charakterizovaná extrémne nízkymi stratami, ktorá je vhodná pre fotovoltiku. Hoci je s vyššou predajnou cenou, ale je s veľmi rýchlou návratnosťou, v porovnaní s transformátormi s bežnými stratami.

   Názorne nám to ukáže priložený graf a tabuľka:

Tabuľka - transformátory pre FVE

Graf - transformátory pre FVE

   Táto rada bola vyvinutá a prvé kusy vyrobené na jeseň minulého roka a dnes už má desiatky referencií. Nebojte sa nás prosím kontaktovať s dopytom na radu DOTXL.

AKTUALITY

Správné a nesprávné chlazení transformátorů vn


ČLÁNKY V TLAČI

Ing. Michal Mrajca

Prečo suché transformátory?

Viac...


ZAUJÍMAVOSTI

Kalkulátor

Porovnávanie obstarávacích a prevádzkových nákladov u transformátorov