VYSOKONAPÄŤOVÉ VINUTIE

   Vysokonapäťové vinutie (VN vinutie) je srdcom transformátorov. Tu leží veľké technické know-how SGB. Jadro a cievka nízkeho napätia sú pre celkové dimenzovanie rovnako dôležité, pretože všetky komponenty musia byť vzájomne zladené.

Vysokonapäťové vinutie suchého transformátora

   Suché transformátory sa vyznačujú tým, že VN vinutie je kompletne uzatvorené v živicovom telese s hladkým povrchom. Aj keď to norma vyslovene nepredpisuje, je možné toho u vysokonapäťových aplikácií dosiahnuť len vo formách zalievaných pod vákuom – ako u SGB. Precízna výrobná technológia SGB a použité materiály s vynikajúcimi vlastnosťami, ktoré ich odlišujú od iných transformátorov, z nich činia veľmi spoľahlivé a bezpečné riešenie.

 

Logo resq

Reserves-equipped

Tepelné rezervy vďaka izolácii VN cievky umožňujú preťaženie.

Endurance-enhanced

Chladiace kanáliky zaisťujú vysokú životnosť.

Surge-proof

Dvojvrstvové vinutie umožňuje zvládnuť vysoké rázové napätie.

Quantum-leap

Sklolaminátové vystuženie sa stará o stabilitu pri transporte, prevádzke a pri teplotných nárazoch. Pre našich zákazníkov znamenajú tieto vlastnosti vysokú mieru bezpečnosti, ako vo vzťahu k prevádzke tak i pri rozhodovaní o investíciách.

Resin Quality by SGB

...čo znamenajú tieto výnimočné znaky kvality?

Reserves-equipped

Tepelné rezervy umožňujúce preťaženie

   SGB suché transformátory tu nemajú výhodu, len oproti olejovým transformátorom, ale aj proti suchým transformátorom obvyklej konštrukcie. Tieto konštrukcie využívajú bežné vinutia cievky, u ktorých sa vinutie skladá z hliníkovej pásky a fóliovej izolácie závitov. Trieda izolácie je len F a to taktiež v spojení s celým izolačným systémom – bez tepelnej rezervy. Úplne inak je to u SGB suchých transformátorov, pretože SGB používa dvojvrstvové vinutie z izolovaných drôtov, u ktorých je primárna izolácia tvorená buď vysoko odolným polyestermit lakom a s teplotným indexom 200 °C, alebo s Nomexom s teplotnou triedou C (220 °C). Keďže sú SGB transformátory dimenzované podľa teplotnej triedy F (155 °C), má primárna izolácia značnú teplotnú rezervu.

Endurance-enhanced

Vysoká životnosť zaručená

   Suché transformátory musia odovzdať vznikajúce straty do okolitého vzduchu, ktorý ich chladí, cez povrch cievky, bez toho aby bolo vo vnútri cievky prekročené dovolené oteplenie podľa príslušnej izolácie. Toto sa týka ako aj strednej teploty, tak aj Hot-Spot teploty. Pri danom koeficiente prestupu tepla sú parametre pre odvedené množstvo tepla podmienené okolitou teplotou, teplotou povrchu cievok a veľkosťou povrchovej plochy.

   U suchých transformátorov tradičnej technológie s bežným vinutím sú k dispozícii pre chladenie len vnútorné a vonkajšie plochy valcového vinutia. Aby sa dosiahlo nutnej povrchovej plochy, musia byť cievky väčšie, ako by bolo požadované elektrickými parametrami. Technológia zvolená SGB – dvojvrstvové vinutie – dovoľuje napriek tomu jednoduchým spôsobom osadenie dodatočných kanálikov do vnútra cievky. Tak sa získa ďalšia chladiaca plocha, vďaka čomu sa môže cievka optimálne navrhnúť s ohľadom na mechanické rozmery. SGB transformátory môžu byť vybavené viac chladiacimi kanálmi.

vn vinutie suchého transformátora

   SGB Suché transformátory zaručujú pri náležitom využití materiálu rovnomerné rozdelenie teploty vo vnútri cievky. Optimalizované chladenie umožňuje redukciu teploty VN vinutia a mimo toho rovnomerné rozdelenie teploty celého transformátora.

Surge-proof

Vysoké rázové napätia sú bezpečne potlačené

   Len SGB transformátory majú pod vákuom zaliate VN cievky, u ktorých je prevedené dvojvrstvové uloženie vinutia. To veľmi zvyšuje bezpečnosť pri potlačení rázových napätí, ktoré sú spôsobené úderom blesku, alebo vákuovými spínačmi.

  • Bežné vinutie cievok ostatných transformátorov vedie k veľmi rozdielnemu napäťovému namáhaniu obzvlášť vstupných závitov, pretože 70% rázového namáhania sa vyskytne na prvých 30% závitoch. Riziko závitového skratu sa tým značne zvyšuje.
  • Dvojvrstvové vinutie SGB napriek tomu zaručuje lineárne rázové namáhanie pre všetky vinutia.

Rozdelenie napätia u dvojvrstvových vinutí suchých transformátorov

Quantum-leap

Teplotné šoky budú spoľahlivo prekonané

   Suché transformátory podliehajú počas ich transportu mechanickému a najmä pri prevoze, silnému teplotnému namáhaniu. Z tohto dôvodu má veľký význam schopnosť transformátorov bezpečne odolávať teplotným šokom.

   Rozhodujúce pre tieto vlastnosti je zloženie živice – základnej hmoty, v ktorej je vodič zaliaty. Pritom záleží najmä na pevnosti v ťahu a teplotnej rozťažnosti vrstvenej hmoty vo vzťahu k vodivému materiálu. U bežných suchých transformátorov sa skladá táto živica zo 70% z minerálneho plniva, čo je prevažne kremičitá múčka. Takáto hmota má pevnosť len epoxidovej živice, takže asi 50 N/mm. Pri maximálnom minerálnom plnení sa dosiahne zhruba koeficientu teplotnej rozťažnosti hliníka, ale je výrazne vyšší ako rozťažnosť medi. Toto je dôvod, prečo sú suché transformátory bežnej technológie po desaťročí k dispozícii len s hliníkovým vinutím. Nedávno sa dosiahlo zlepšenie vďaka dodatočnému zosilneniu skleným vláknom na plochách.

Suché transformátory SGB - Quantum-leap

   U SGB je technológia úplne iná. Izolačný systém sa skladá z epoxidovej živice zosilnenej skleným vláknom medzi vrstvami a na povrchu. To zvyšuje pevnosť na 120 N/mm a tepelný koeficient, ktorý leží rovnako blízko medi a hliníka. SGB suché transformátory sú vyrábané ako v medi, tak aj v hliníku. Zalievanie sa deje odjakživa pod vákuom, vďaka ktorému je vylúčená prítomnosť vzduchových bubliniek v živice. Výhoda vychádza z teploty -25 °C, SGB cievky obstáli taktiež v skúške -50 °C.