SKÚŠKY

   SGB suché transformátory sú projektované a vyrábané štandardne podľa STN IEC 60076-11.

   Podľa kusových, typových a zvláštnych skúšok stanovených v STN IEC 60076-11 je dokázané, že transformátory SGB spĺňajú vo všetkých bodoch požadované vlastnosti.

   Všetky kusové a typové skúšky, napr. skratová skúška, alebo skúška oteplenia, ako i mnoho zvláštnych skúšok boli u SGB prevedené v reťazci vytvárania hodnôt. Takto môžu byť vyskúšané a dohodnuté so zákazníkom aj zvláštne podmienky podľa špecifikácie od samotného zákazníka.

Skúšky suchých transformátorov

   Spoločne s externými inštitúciami sme okrem toho urobili detailné merania pre nasledujúce oblasti:

  • EMC elektromagnetická kompabilita, spoločne s Systron EMV s. r. o. Rednizhembach
  • Požiarna analýza plynov, resp. analýza nízkotepelných plynov, komponent suchých transformátorov spoločne s Allianz Zentrum pre techniku Mníchov
  • Vybračný test spoločne s IABG Mníchov
  • Skratová pevnosť spoločne s FGH, Mannheim a skúšobníctvo High Power Laboratory, Praha
  • Certifikácia pre -50 °C spoločne s Standard Elektro, Moskva
  • E2 a C2 skúšky spoločne s KEMA

   SGB suché transformátory dodávame do viac ako 35 krajín. Samozrejme, že sú v ich návrhoch a výrobe použité a zohľadnené platné štandardy pre danú krajinu, ako napr. ANSII, IEEE, Gost atď.