REFERENCIE

   Výrobný program SGB suchých transformátorov zahrňuje výkony do 25 MVA a napätie do 36 kV v štandardnom prevedení, ale taktiež v meničovom prevedení v 12, 18, alebo 24 pulznom prevedení. Ďalej sú to špeciálne transformátory, alebo zvláštne produkty, ako napr. tlmivky.

Aplikácia so zvýšenými požiadavkami

Prevádzka so zvýšenými požiadavkami na preťaženie do 450% menovitého výkonu.

   SGB suché transformátory napájajú siete metra, mestskej dopravy v mnohých svetových mestách, ako napr. Berlín, Washington, Dallas, Los Angeles, San Francisco, alebo Shanghai.

Referencie suchých transformátorov - spojenie v mestách, metro

Inštalácia s vysokým atmosferickým namáhaním a s vibráciou

   SGB suché transformátory sú preferované pre ich silnú konštrukciu (napr. VN vinutie je zosilené sklennými vláknami) a preto sa používajú vo veterných elektrárňach, na pobrežiach i v moriach, na lodiach a na ropných plošinách.

Referencie suchých transformátorov - olejová plošina, veterné elektrárne

Inštalácia v klimatických zónach s extrémne nízkymi teplotami

   SGB suché transformátory sú certifikované od nezávislého skúšobného inštitútu Standard Elektro Moskva do -50 °C.

Referencie suchých transformátorov - pásmo večného ladu, vysokopoložené oblasti

Typické oblasti použitia

Priemyselné distribučné siete

   SGB suché transformátory stoja pevne na pozícii spotreby elektrickej energie a dovoľujú jej hospodárnu prevádzku.

Referencie suchých transformátorov - automobilový priemysel, chemické závody a rafinérie

Referencie suchých transformátorov - papiernický priemysel, oceliarne

Referencie suchých transformátorov - sklársky priemysel, polovodičová a solárna technika

Veľké stavby

   SGB suché transformátory môžu byť inštalované na všetkých úrovniach a zaisťujú nízkostratovú a hospodárnu prevádzku.

Referencie suchých transformátorov - vysoké školy, nemocnice

Referencie suchých transformátorov - hotely, mrakodrapy

Referencie suchých transformátorov - výpočtové střediská, banky

Zákaznícke trafostanice

   SGB suché transformátory sú prevádzkované v samostatných elektrických staniciach, v malých priemyselných podnikoch v supermarketoch a v nákupných centrách.

Referencie suchých transformátorov - nákupní centrum a supermarket, priemyselný podnik

Oblasť vodnej ochrany

   Ekológia SGB suchých transformátorov dovoľuje montáž aj do oblastí s vodným ochranným pásmom, napr. stĺpová trafostanica.

Výroba energie

   SGB suché transformátory sa používajú na základe ich spoľahlivosti v každom druhu výroby elektrickej energie, pretože každý výpadok elektrickej energie môže mať mimoriadne následky.

Referencie suchých transformátorov - uholné a blokové tepelné elektrárne, spracovánie bioplynu

Referencie suchých transformátorov - jadrové elektrárne, fotovoltaické a veterné elektrárne

Infraštruktúra

   Všade tam kde je závislá plynulá prevádzka od infraštruktúry na spoľahlivosti jednotlivých malých komponentov, sú stanovené zvláštne normy kvality. K tomu sú predurčené SGB suché transformátory na základe ich mimoriadnej spoľahlivosti, vďaka jedinečnému princípu navíjania cievok.

Referencie suchých transformátorov - letiská, kontejnerové doky a prístavy

Výskum a vývoj

   Veda má často zvláštne požiadavky, ktoré sa odlišujú od požiadaviek v priemysle. Na základe vysokej technickej kompetencie a kvality SGB suchých transformátorov je SGB aj v tejto oblasti prednostným dodávateľom napr. pre jadrovú energetiku, zariadenie jadrovej syntézy, alebo urýchľovače častíc.