PRÍSLUŠENSTVO A MONITOROVACIE ZARIADENIE

Transformátor – vybavenie

   Okrem základných častí transformátora - jadro, vinutie a jarmo (mechanická konštrukcia) je požadované také vybavenie transformátora, aby sa dal začleniť do bežných elektrických zariadení. To sú predovšetkým vývody, monitorovanie teploty, ďalšie možnosti sú ventilátor, skriňa s príslušným krytím IP, mechanické nástavby, ako napríklad prípojnice, uzemňovacie body, všetko podľa požiadaviek na usporiadanie zariadenia.

Elektrické připojenie

  • VN a NN svorky sú umiestnené štandardne oproti sebe na dlhších stranách transformátora (Obr.1)
  • VN svorky sú mechanicky a elektricky včlenené do VN cievky, spoločne s prepínačom odbočiek (Obr.2)
  • NN prípojnice sú vyvedené spolu s nulovou prípojnicou zhora (Obr.3)

Suché transformátory - elektrické připojenie

Monitorovanie teploty transformátora

   Monitorovanie teploty transformátora pomocou PTC termistorov (rezistor s náhlym nárastom odporu pri dosiahnutí hraničnej (maximálnej) teploty je obecne určené pre všetky suché transformátory. Nakoľko VN a NN vinutie je navzájom v tepelnej rovnováhe, sú termistory z izolačných dôvodov umiestnené do NN cievok. Chráni predovšetkým vo vákuu zaliate NN vinutie proti nedovoleným teplotám, ktoré sa môžu vyskytnúť pri preťažení, nedostatočnom chladení, alebo pri vysokej teplote okolia (v letných mesiacoch). Na požiadanie je možné vybaviť transformátor monitorovaním teploty pomocou Pt 100, alebo monitorovaním teploty jadra prostredníctvom PTC, alebo Pt 100.

Suché transformátory - monitorovanie teploty

Poznáme dva systémy monitorovania teploty:

Prvý hlási prekročenie teploty, ktorá je základom pre normálnu dobu životnosti, tzn. Trvalé zaťaženie pri teplote 20 °C. Prevádzkovateľ musí byť upozornený, aby mohol na danú situáciu hneď reagovať.

Druhý systém je nastavený na hraničnú (max.) teplotu deklarovanou teplotnou triedou, ktorá by nemala byť prekročená z dôvodu rýchleho zníženia životnosti transformátora. Pri prekročení tejto teploty má byť transformátor odpojený. Vývody troch termistorov sú zapojené do série na svorkovnici. Odtiaľ nasleduje dvojvodičové spojenie s monitorovacim zariadením, ktoré je voľne dodávané pre inštaláciu do rozvádzača.