NÍZKONAPÄŤOVÉ VINUTIE

   Vinutie nižšieho napätia je takmer vždy prevedené u SGB transformátorov ako fóliové. Výhody tejto metódy hovoria za seba:

  • Zníženie dodatočných strát
  • Vyrovnané rozloženie tepot vo vinutí
  • Vysoká skratová pevnosť

   Výnimky sú z technických dôvodov len u výkonov nižších ako 160 kVA a s napätím vyšším ako 3 kV (napr. 10 kV).

nn-vinutie suchých transformátorov

   Už viac ako 40 rokov vyrába SGB fóliové vinutie pre distribučné transformátory. Táto dlhá skúsenosť je dôvodom pre kvalitu zaručujúcu špecifiká:

  • SGB používa výhradne materiál od výrobcu zo špeciálnych valcovní, aby bolo zaistené, že hrany budú bez ošúchania. Toto je nutný predpoklad pre elektrickú spoľahlivosť.
  • Pre spojenie výstupnej prípojnice s pásom vinutia existujú dve bežné metódy a síce zváranie pod ochrannou atmosférou alebo zváranie za studena pod vysokým tlakom (400kN). Už viac ako 20 rokov používa SGB zváranie za studena.
    Výhody:
  • žiadne metalurgické zmeny vodivého materiálu vplyvom teplotného procesu
  • žiadne cudzie telesá, ktoré môžu vzniknúť počas zvárania
  • Vďaka použitiu viacvrstvového Prepregu a následnému zlepeniu vznikne veľmi pevný silno stenný valec, ktorý môže na rozdiel od bežných prevedení, samostatne zachytiť radiálne skratové sily. Jednoduché uchytenie k jadru slúži len k vycentrovaniu.