MOŽNOSTI INŠTALÁCIE

   SGB suché transformátory kladú minimálne požiadavky na miesto inštalácie. Tieto požiadavky vychádzajú z menovaných predpisov pre ochranu spodných vôd, požiarnej ochrany, rádiového príjmu v DIN VDE 0101, DIN VDE 0108 a ELT BAU VO. U SGB suchých transformátorov nie sú požadované žiadne zvláštne opatrenia na ochranu vôd.

   Pokiaľ sú transformátory s menovitým napätím väčším ako 1 kV určené tam, kde sa zhromažďujú ľudia, podľa DIN VDE 0108 a ELT BAU VO, vyplývajú z toho dodatočné požiadavky.

Požadavky na inštaláciu suchých transformátorov

   SGB suché transformátory majú stupeň ochrany IP 00 a sú určené pre vnútornú inštaláciu. Povrchová plocha vinutia nie je pri prevádzke chránená proti dotyku. Z toho dôvodu je potrebná ochrana proti náhodnému dotyku, ktorú dosiahneme, ochrannou lištou, mrežami a inými ochrannými pomôckami vhodne umiestnenými v trafostanici takým spôsobom, aby sa dosiahli správne ochranné odstupy podľa STN EN 60076-3. Odpovedajúcim IP krytím musí byť zaručená ochrana pred účinkami vodou.

   Suché transformátory môžu byť umiestnené spolu s VN a NN rozvádzačmi v jednej miestnosti. Nakoľko tu nie sú nutné žiadne doplnkové opatrenia pre olejovú vaňu, alebo požiarnu ochranu, môžu byť ušetrené značné finančné náklady, týkajúce sa výstavby trafostanice. Pri vonkajšej inštalácii sa vyžaduje krytie s predpísaným stupňom krytia IP.

   Je potrebné zohľadniť pri návrhu zariadenia, zvláštne podmienky k miestu inštalácie. Pri inštalácii transformátorov do nad. výšky nad 1 000 m musíme zohľadniť všetky tieto údaje z dôvodu nižšej hustoty vzduchu (má vplyv na chladenie). SGB Vám v tejto oblasti veľmi rád poradí a nájde riešenie pre dané prostredie.

   Pri prevádzke transformátorov na lodiach, bágroch, v seizmických oblastiach, veterných elektrárňach a pod so zvýšeným mechanickým zaťažením sú SGB transformátory vybavené dodatočnými konštrukčnými prvkami. Okrem toho majú SGB transformátory tú výhodu, že všetky časti sú viditeľné a preto vieme hneď rozoznať a opraviť prípadné mechanické poškodenie transformátora.

Skriňa

   Transformátory nie sú chránené proti dotyku. V prípade prístupnej inštalácie sú preto nutné ochranné opatrenia, ale väčší stupeň krytia IP. Môže byť zvolený DIN 40 050 a DIN 57 101/VD.

   SGB stavebnicová skriňa ponúka cenovo priaznivé prevedenie s rôznymi možnosťami výbavy, jednoduchou montážou na mieste, vďaka pred montovanej dodávke. Štandardne ponúkame do vnútorných priestorov v krytí IP 23 a do vonkajších priestorov v krytí IP 33. Vieme ponúknuť aj iné varianty (podľa požiadavky zákazníkov). Pre prívod káblov zospodu máme pripravené držiaky na ich uchytenie.

Suché transformátory SGB stavebnicová skřiňa

   Skrine majú pre odvod tepelného výkonu transformátorov prirodzené, alebo nútené chladenie vo forme vstupných a výstupných otvorov. V mieste inštalácie (osadenia) transformátorov musí byť zaistené dostatočné množstvo prívodu a odvodu vzduchu.

Zvýšenie výkonu vďaka ventilátorom

   Suchý transformátor s chladením AN môže byť veľmi ľahko zmenený dodatočnou montážou ventilátorov na chladenie AF, čo sa prejaví zvýšením jeho výkonu o 40%. Vo zvláštnych prípadoch dokonca aj viac. Táto možnosť ponúka projektantom lepšiu možnosť návrhu daného zariadenia. Zásadne je možné využiť zvýšenie výkonu vďaka chladeniu AF pravidelne v normálnej prevádzke. Nie je tým ohrozené zníženie životnosti transformátora.

   Priaznivo vypadá koncept bezpečnosti pre distribučnú sieť s dvoma, alebo viac transformátormi. V prípade dimenzovania transformátorov tak, že sú v normálnej prevádzke zaťažené na cca 70% výkonu (jeden na základe hospodárnosti a rozumného dimenzovania) bude pri výpadku transformátora dostatočný AF výkon ostatných transformátorov, pretože výkon odpojeného transformátora bez prevádzkových obmedzení prevezmú za neho.