JADRO

   Pre výpočet jadier suchých transformátorov sú veľmi podstatné tieto požadované parametre: straty, hlučnosť a prúd naprázdno. Výber vysoko kvalitných materiálov pre vývoj a výrobu jadra je preto nepostrádateľný.

   Pre suché transformátory SGB sú použité za studena valcované orientované plechy s typickým stratovým číslom 0,85 W/kg. Vo väčšine prípadov použitia môžu byť vďaka tomu dosiahnuté požadované hodnoty strát naprázdno a hlučnosť. Pri zvláštnych požiadavkách je použitý tzv. Hi-B-plech, u ktorého môžu byť znížené straty naprázdno o 15% a hlučnosť o 5-7 dB (A) pri rovnakých rozmeroch, takže je možné tieto transformátory použiť tiež pre špeciálne aplikácie, ktoré toto prevedenie vyžadujú.

Jadro suchých transformátorov

   Jadrá samotné sú štvorhranné a skladané na moderných strojoch, ktoré zaručujú vysoko precízne prekladanie metódou Step-Lap. Zjednodušene povedané sú pri metóde Step-lap vďaka mnohonásobnému prekrytiu jednotlivé plechy spojené a stiahnuté, čím sú redukované straty.

   Všetky jadrá sú chránené pred koróziou vysoko tepelne odolným dvojzložkovým lakom. Okrem vynikajúcich antikoróznych vlastností je tým taktiež zaistená nutná stabilita jadra, pretože lak vnikne tiež medzi jednotlivé plechy a tieto vzájomne zlepí.

   Jadro je fixované prostredníctvom rámu, skladajúceho sa zo spodných sťahovacích profilov a priamo na jadre položených plochých tyčí.

   Ploché tyče sú vytvorené z nemagnetickej plochej ocele a silovo spájajú hornú a spodnú sťahovaciu konštrukciu. Konštrukčne je rám prevedený tak, aby bolo jadro fixované maximálne voľné voči namáhaniu v tlaku a ťahu, lebo jedine tak bude mať vynikajúce vlastnosti vo vzťahu ku stratám a hlučnosti. Spodné jarmo je podoprené pomocou dielov z plastu zosilnených sklenými vláknami ležia na spodných nosníkoch podvozku napr. dodatočné mostíky, sanice, vibrácie redukujúce časti a ďalšie.