HLUČNOSŤ

   Zníženie hlučnosti transformátorov do okolia má stále väčší význam. SGB ponúka špeciálne technické riešenie napríklad pre nemocnice.

   Suché transformátory preto ponúkame v normálnom prevedení s redukovanými stratami a hlučnosťou.

   Vedľa voľby indukcie a materiálu jadra sa prejaví priaznivo na hlučnosti a stratách transformátoroch spôsob spojenia jarma a jadra metódou step-lap.

Ako ukazovateľ hlučnosti suchých transformátorov v AN prevádzke bez skrine, prichádzajú do úvahy tieto parametre:

A – hladina akustického tlaku
LPA v dB
A – hladina akustického výkonu
LWA v dB
a príslušná meracia plocha LS v dB.

Definícia týchto hodnôt a spôsob akým je vykonávane meranie hluku, sú uvedené v DIN EN 60551 VDE 0532T7. Dôležite pojmy v tejto súvislosti sú:

  • Vzťažná plocha
  • Dĺžka meracej cesty pm (m)
  • Obsah meracej plochy S (m2)

Hlučnost suchých transformátorov

Hlučnost suchých transformátorov

   Z bezpečnostných dôvodov sa nemeria hlučnosť suchých transformátorov tak ako u olejových vo vzdialenosti 0,3 m, ale 1 m od vzťažnej plochy.

Nasledujúci vzťah je stanovený pre LWA a LPA s LS v DIN 60551/VDE 0532T7:

LWA = LPA + LS
LS = 10 log S : S0 dB
S = 1,25 h × pm a S0 = 1 m2
pm = 4 MA + (DWA + 2)π
MA = rozteč (m)
DWA = vnútorný priemer vinutia (m)
h = výška jadra (m)