SKÚŠKY

   SGB olejové transformátory sú projektované a vyrábané štandardne podľa STN EN 60076.

   Podľa kusových, zvláštnych a typových skúšok stanovených v STN EN 60076 je dokázané, že transformátory SGB spĺňajú vo všetkých bodoch požadované vlastnosti a parametre.

   Všetky kusové a typové skúšky, napr. skratová skúška, alebo skúška oteplenia a veľa iných zvláštnych skúšok boli u SGB prevedené v reťazci vytváraných hodnôt. Takto môžu byť vyskúšané a dohodnuté zvláštne vlastnosti podľa špecifikácie od zákazníka.

Štandardné skúšky

 • priloženým napätím
 • indukovaným napätím
 • meranie odporu vinutia
 • meranie prevodu a určenie skupiny zapojenia
 • meranie napätia nakrátko a strát nakrátko
 • meranie prúdu naprázdno a strát naprázdno

Zvláštne a typové skúšky

 • otepľovacia skúška – typová skúška
 • rázová skúška atmosferickým impulzom – typová skúška
 • skratová odolnosť – zvláštna skúška
 • meranie hluku - zvláštna skúška
 • meranie čiastočných výbojov – zvláštna skúška
Skúšky olejových transformátorov