PRÍSLUŠENSTVO

   Olejové transformátory v hermetizovanom prevedení nie sú štandardne vybavené žiadnou ochranou a ani výrobca žiadnu štandardne nedoporučuje.

Štandardné vybavenie a príslušenstvo:

 • zdvíhacie (závesné) oká
 • uzemňovacie svorky
 • kolieska prestaviteľné na pozdĺžny, alebo priečny posun
 • porcelánové priechodky VN a NN
 • výkonový štítok
 • prepájanie odbočiek ± 2 × 2,5 % a pod. (v bez napäťovom stave)
 • farebné prevedenie RAL 7033 (iné na požiadanie)
 • skrutka pre vypúšťanie oleja
 • plniace hrdlo
 • ponorná rúrka pre teplomer
 • olejová náplň olejom Nynas 3000

Za príplatok:

 • prevedenie s konzervátorom
 • izolačná kvapalina MIDEL 7131 (ekologický olej)
 • prepojovateľný transformátor pre rôzne primárne napätia (napr. 22 a 35 kV)
 • Buchholzove relé (len v prevedení s konzervátorom)
 • pretlakový ventil (len pri hermetizovanom prevedení)
 • ručičkový teplomer (bez kontaktný, s jedným, alebo dvoma kontaktmi)
 • kábelové priechodky VN
 • svorky NN Pfisterer
 • špeciálny antikorózny náter pre vonkajšiu inštaláciu
 • ochranný prístroj R.I.S., alebo DGPT II
 • pozinkované prevedenie

   Pre vnútornú inštaláciu doporučujeme dokúpiť ručičkový teplomer- jeden kontakt (výstraha), alebo dvojkontaktný (výstraha vypnutie) ten zabráni preťaženiu vplyvom špatného chladenia v kobke.

   U vyšších výkonov doporučujeme ochranu DGPT II, alebo R.I.S. Okrem teploty vyhodnocujú tiež pretlak a únik oleja.

   V prevedení s konzervátorom dodávame naviac aj Buchholzove relé a ukazovateľ stavu oleja. Taktiež pre tento typ transformátora je možná inštalácia s vysúšačom oleja s náplňou silikagelu, alebo pretlakový ventil.

   Pri vnútornej inštalácii je viac ako dobré pripojenie kábelových priechodiek na VN strane, ktoré sú pri dotyku bezpečné, alebo svorky Pfisterer na strane NN.