PREČO OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY?

„Olejové transformátory sú ideálne pre vonkajšiu inštaláciu.”

Dlhá životnosť

   Hermetické prevedenie SGB transformátorov zaručuje bez údržbovú prevádzku počas celej životnosti transformátorov. V normálnych prevádzkových podmienkach je to min. 40 rokov.

Nízkohlučné, alebo nízkostratové prevedenie

   Podľa požiadavky zákazníka a spôsobu prevádzky sme schopní navrhnúť transformátor s optimalizáciou strát. Patria sem transformátory pre obnovitelné zdroje, ako sú elektrárne, fotovoltické, malé vodné, bioplynové, veterné a pod. Pre túto skupinu zákazníkov sme vyvinuli špeciálnu triedu transformátorov s extrémne regulovanými stratami.

Takmer nulové náklady na údržbu
v hermetickom prevedení

   Hermetické prevedenie transformátorov vie SGB vyrobiť do 6 MVA. Prakticky nevyžadujú žiadnu údržbu, ani kontrolu oleja, viď. Návod na inštaláciu, prevádzku a údržbu.

Zelené transformátory

   Takto nazývame transformátory plnené syntetickým olejom MIDEL 7131, alebo rastlinným olejom EnvirotempFR3 Fluid. Tieto oleje majú zníženú horľavosť a rýchlu odbúrateľnosť v prípade ekologickej havárie.