NÍZKONAPÄŤOVÉ VINUTIE

   Vinutie nižšieho napätia je skoro vždy vyrobené u SGB olejových transformátorov ako fóliové. Výhody tejto metódy hovoria za seba:

 • Zníženie dodatočných strát
 • Vyrovnané rozloženie teploty vo vinutí
 • Vysoká skratová pevnosť

   Výnimky sú z technických dôvodov u nižších výkonov ako 160 kVA a napätím vyšším ako 3 kV (napr. 10 kV).

   Viac ako 40 rokov vyrába SGB fóliové vinutie pre distribučné transformátory. Táto dlhá skúsenosť je dôvodom pre kvalitu zaručujúcu jej špecifikáciu:

 • SGB používa výhradne materiál od výrobcov špeciálnych valcovacích firiem, aby bolo zaručené, že hrany budú hladké. Toto je nutný predpoklad pre elektrickú spoľahlivosť.
 • Pre spojenie výstupnej prípojnice s pásom vinutia existujú dve bežné metódy: zvarovanie pod ochrannou atmosférou, alebo zvarovanie za studena pod vysokým tlakom (400 kN). Viac ako 20 rokov používa SGB len zvarovanie za studena.
  Výhody:
  • žiadne metalurgické zmeny vodivého materiálu vplyvom teplotného procesu
  • žiadne cudzie telesá, ktoré môžu vzniknúť pri zvarovaní
 • Vďaka použitiu viac vrstvového Prepregu a nasledovného zlepenia vznikne veľmi pevný silnostenný valec, ktorý môže na rozdiel od bežných prevedení samostatne potlačiť radiálne skratové sily. Jednoduché uchytenie k jadru slúži len k vycentrovaniu.
Nízkonapäťové vinutie olejového transformátora