NÁDOBA

   Nádoba sa skladá z 3 základných častí: z olejovej vane, vlnovca v tvare harmoniky a nosného rámu. Harmoniky sú ohýbané na ohýbacom automate z oceľového plechu o hrúbke 1,25 - 1,5 mm. Harmonika plní dve funkcie: zväčšuje chladiacu plochu pre odvod tepelných strát a vyrovnáva objemové zmeny zahrievaním oleja.

   Zvarovanie všetkých dielov vykonávajú zvarovacie roboty. Potom sa nádoba testuje na tesnosť. Vnútro nádoby je vystriekané špeciálnou tekutinou, ktorá má ešte nižšiu viskozitu ako olej a pri UF žiarení fosforuje. Po dôkladnej kontrole na tesnosť je nádoba očistená od špatných zvarov a opieskovaná. Nasleduje antikorózna úprava.

Nádoba olejového transformátora

   Ta sa skladá z dvoch vrstiev základnej farby a dvoch vrstiev krycej farby. Všetky vrstvy dohromady majú 140 µm. Štandardný odtieň RAL 7033 nebol zvolený náhodne. Spektrum vyžarovania tepla je pri bežnej pracovnej teplote transformátorov 100 °C a pre tieto farby je ideálny. Pokiaľ by si zákazník prial inú farbu, príde k zväčšeniu chladiacej plochy. SGB ako držiteľ certifikátu ISO 14000 už niekoľko rokov používa vodou riediteľné farby, ktoré niekoľko krát menej zaťažujú životné prostredie. Nádoby nie sú klasicky striekané, ale sú ponorené do veľkej vane. Po vysušení sú nádoby pripravené k pripojeniu s aktívnou časťou a po vákuovom vysušení k naplneniu olejom. Na požiadanie môžu byť nádoby dodávané v žiaru pozinkovanej forme.

Nádoba olejového transformátora