MONTÁŽ AKTÍVNEJ ČASTI

   Po vyrobení všetkých základných častí transformátora, jadra, VN a NN vinutia, nasleduje zmontovanie týchto častí do jedného celku, do tzv. „aktívnej časti”.

   Cievky sú pri montáži fixované kolíkmi z vrstveného dreva. Po zaskrutkovaní vrchného krytu s priechodkami a aktívnou časťou a s elektrickým prepojením vývodov cievok s priechodkami je aktívna časť kompletná.

Montáž aktívnej časti