KVALITA

   SGB vyrába olejové transformátory už viac ako 60 rokov. Tým sa SGB radí k celosvetovo najskúsenejším výrobcom. Táto mimoriadna know-how sa odráža vo zvlášť vysokom ukazovateľovi kvality s ročnou produkciou viac ako 10 000 kusov.

   Výroba olejových transformátorov je v rámci SGB samozrejme certifikovaná podľa ISO 9001 a ISO 14001.

Certifikát ISO 9001Certifikát ISO 14001