KONEČNÁ MONTÁŽ

   Nakoniec je aktívna časť zasunutá do vlnovcovej nádoby a nízkofrekvenčne vysušená. Teraz je transformátor pripravený k naplneniu vysušeným a odplyneným minerálnym olejom vo vákuových komorách. Po niekoľko násobnom testovaní na tesnosť je olejový transformátor pripravený ku kusovým skúškam.

Konečná montáž transformátora