JADRO

   Pre výpočet jadra olejových transformátorov sú veľmi dôležité tieto predpísané parametre: straty naprázdno, hlučnosť a prúd nakrátko. Výber vysoko kvalitných materiálov pre vývoj a výrobu jadra je preto veľmi dôležitý.

   Pre olejové transformátory SGB sú použité za studena valcované orientované plechy s typickým stratovým číslom 0,85 W/kg (1,7 T). Vo väčšine prípadov použitia, môžu byť vďaka tomu dosiahnuté požadované hodnoty pre straty naprázdno a hlučnosť. Pri požiadavke nízkych strát sa používajú tzv. Hi-B-plechy u ktorých môžu byť znížené straty naprázdno o 15% a hlučnosť o 5-7 dB (A) pri rovnakých rozmeroch. Preto môžeme tieto transformátory použiť tiež pre špeciálne dodávky odberateľom nízkostratových transformátorov.

   Plechy pre samotné jadrá sa strihajú a skladajú na moderných strojoch, ktoré zaručujú vysoko precízne prekladanie plechov metódou Step-Lap. Jednoducho povedané, vďaka tomu sú pri metóde Step-Lap a mnohonásobnému prekladaniu jednotlivé plechy spojené a stiahnuté, čím sú redukované straty.

   Všetky jadrá sú chránené pred koróziou vysoko tepelným odolným dvojzložkovým lakom. Okrem vynikajúcim antikoróznym vlastnostiam sa tým taktiež zaisťuje potrebná stabilita jadra, pretože lak vnikne tiež medzi jednotlivé plechy a tieto vzájomne zlepí.

   Jadro je fixované prostredníctvom rámu (jarmo) skladajúceho sa zo spodných a horných sťahovacích profilov a závitových tyčí.

Jadro

Jadro

   Závitové tyče sú vyrobené z nemagnetickej ocele a silovo spájajú hornú a spodnú sťahovaciu konštrukciu. Konštrukčne je rám prispôsobený tak, aby bolo jadro fixované maximálne volne voči namáhaniu v tlaku a ťahu, lebo jedine tak bude mať vynikajúce vlastnosti vo vzťahu k stratám a hlučnosti.