HLUČNOSŤ

   Zníženie hlučnosti transformátorov do okolia nadobúda stále väčší význam. SGB ponúka špeciálne technické riešenie napr. pre nemocnice.

   SGB olejové transformátory ponúkame preto v normálnom prevedení s redukovanými stratami a hlučnosťou.

   Vedľa voľby indukcie a materiálu jadra sa priaznivo prejaví na hlučnosti a stratách spôsob spojenia stĺpov jarma a jadra metódou step-lap.

   Ako ukazovateľ hlučnosti olejových transformátorov v ONAN prevedení prichádzajú do úvahy tieto parametre:

 • A – hladina akustického tlaku
 • LPA v dB
 • A – hladina akustického výkonu
 • LWA v dB
 • a príslušná meracia plocha LS v dB

   Definícia týchto hodnôt akým sú prevedené merania hluku sú uvedené v STN EN 60551+A1.

   Dôležité pojmy v tejto súvislosti sú:

 • základný povrch vyžarovania
 • dĺžka meracej línie pm (m)
 • obsah meracej plochy S (m2)

   U olejových transformátorov sa hluk meria 0,3 m od základného povrchu vyžarovania.

   Nasledujúci vzťah je stanovený pre LWA a LPA s LS:

 • LWA = LPA + LS
 • LS = 10 log S : S0 dB
 • S = 1,25 h × pm a S0 = 1 m2
 • pm = 4 MA + (DWA + 2) n
 • MA = rozteč (m)
 • DWA = vnútorný priemer vinutia (m)
 • h = výška jadra (m)

Hlučnosť